QUỐC HỘI HÀNH ĐỘNG, VÌ LỢI ÍCH CAO NHẤT CỦA ĐẤT NƯỚC, QUỐC GIA VÀ DÂN TỘC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 15,410

Ngày đăng: 31/10/2021

QUỐC HỘI HÀNH ĐỘNG, VÌ LỢI ÍCH CAO NHẤT CỦA ĐẤT NƯỚC, QUỐC GIA VÀ DÂN TỘC

Quốc hội khóa XV đã bắt đầu kỳ họp thứ 2 trong bối cảnh năm 2021 có nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp, tác động nhiều mặt đến đời sống của nhân dân và sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tiếp tục tinh thần thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và những kết quả của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đang tiếp tục thể hiện tinh thần “Quốc hội hành động”, tất cả vị lợi ích cao nhất của đất nước, quốc gia, dân tộc; trong mọi quyết sách luôn đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?