HOÀN THIỆN CHUYỀN ĐỀ VỀ CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCNVN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 11,276

Ngày đăng: 19/10/2021

HOÀN THIỆN CHUYỀN ĐỀ VỀ CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCNVN

Sáng 19/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp thứ Hai của Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề được phân công thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Tham dự phiên họp còn có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn Phó trưởng Ban Chỉ đạo; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?