CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ CHÚC MỪNG CHỦ TỊCH HẠ VIỆN VƯƠNG QUỐC MA-RỐC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,988

Ngày đăng: 14/10/2021

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ CHÚC MỪNG CHỦ TỊCH HẠ VIỆN VƯƠNG QUỐC MA-RỐC

Cũng trong ngày 14/10, nhân dịp ông Rachid Talbi Alami được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Ma-rốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Thư chúc mừng. Thay mặt Quốc hội, nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trân trọng gửi tới Ông Rachid Talbi Alami những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?