TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,067

Ngày đăng: 21/09/2021

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ QH nghe Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình trình bày báo cáo về tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội tháng 8/2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?