PHỎNG VẤN PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI VỀ CHUYÊN ĐỀ GIÁM SÁT LUẬT QUY HOẠCH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,321

Ngày đăng: 21/09/2021

PHỎNG VẤN PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI VỀ CHUYÊN ĐỀ GIÁM SÁT LUẬT QUY HOẠCH

Ngày mai, 22/9, theo dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét Kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội đã trả lời phỏng vấn của phóng viên THQHVN.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?