PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI CHỦ TRÌ HỘI THẢO CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,210

Ngày đăng: 24/09/2021

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI CHỦ TRÌ HỘI THẢO CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ

Chiều nay, tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Hội thảo tham vấn ý kiến về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 do Ủy ban Kinh tế phối hợp cùng Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức. Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế phải đặt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid19 để có giải pháp, xây dựng các kịch bản phù hợp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?