KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021-2025 CẦN TÁI CẤU TRÚC CÓ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,152

Ngày đăng: 24/09/2021

KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021-2025 CẦN TÁI CẤU TRÚC CÓ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đề án Cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 còn 3/5 nhiệm vụ chưa hoàn thành thuộc về nhiệm vụ cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và đầu tư công.Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng đề án tái cơ cấu lại nền kinh tế 2021 – 2025 cần gắn với phát triển lực lượng doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy nội lực, tăng cường tính tự chủ, tự cường của nền kinh tế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?