GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT SAU SÁP NHẬP

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,293

Ngày đăng: 22/09/2021

GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT SAU SÁP NHẬP

Thực hiện Nghị quyết 830 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình. Ngay sau khi sáp nhập, các đơn vị hành chính mới tại một số địa phương của tỉnh này đã tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH. Tuy nhiên, quá trình triển khai, thực hiện gặp một số vướng mắc, bất cập, trong đó phần lớn cơ sở vật chất nơi làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?