ĐẨY MẠNH CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,148

Ngày đăng: 25/09/2021

ĐẨY MẠNH CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Tại hội thảo tham vấn ý kiến về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 do Ủy ban Kinh tế tổ chức chiều 24/9, một trong những vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận đó là cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?