CÒN NHIỀU VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,230

Ngày đăng: 24/09/2021

CÒN NHIỀU VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT

Chuẩn bị cho phiên họp Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, sáng nay, Uỷ ban Xã hội tổ chức phiên họp Thường trực Uỷ ban nghe Bộ Y tế báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết 68 năm 2013 về việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2020. Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh chủ trì cuộc họp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?