CẦN QUẢN LÝ CHẶT MẶT HÀNG THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ, THUỐC LÁ THẾ HỆ MỚI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,302

Ngày đăng: 24/09/2021

CẦN QUẢN LÝ CHẶT MẶT HÀNG THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ, THUỐC LÁ THẾ HỆ MỚI

“ Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá kết dư lớn nhưng tỉ lệ chi lại thấp, các nhiệm vụ thực hiện chi gần như chưa hoàn thành; việc quản lý các loại thuốc lá mới, thuốc lá điện tử còn nhiều bất cập qua các năm nhưng chưa có biện pháp khắc phục..” Đây là những vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận tại phiên họp thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả hoạt động, quản lý sử dụng Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá hai năm 2019-2020 do Uỷ ban Xã hội tổ chức chiều nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?