CẦN LÀM RÕ NGUYÊN NHÂN CHẬM GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,276

Ngày đăng: 21/09/2021

CẦN LÀM RÕ NGUYÊN NHÂN CHẬM GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Ban Dân nguyện cần làm rõ việc giải quyết khiếu nại của công dân qua kênh của Quốc hội trong báo cáo cũng như làm rõ nguyên nhân vì sao việc giải quyết đơn thư vẫn còn chậm” Đây là yêu cầu của các thành viên Uỷ ban thường vụ quốc hội khi xem xét báo cáo tình hình giai quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội, tháng 8 năm 2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?