HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VỤ CÔNG TÁC PHÍA NAM

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,676

Ngày đăng: 27/12/2021

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VỤ CÔNG TÁC PHÍA NAM

Trong tuần, Vụ Công tác phía Nam tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2021 nhằm tổng kết hoạt động năm 2021 đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2022.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?