ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ NSNN NĂM 2021

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,885

Ngày đăng: 12/10/2021

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ NSNN NĂM 2021

Tiếp tục chương trình làm việc của phiên họp thứ 4, sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc đã cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?