TỔ CÔNG TÁC CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, TRAO QUYỀN ĐI LIỀN GIÁM SÁT

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,247

Ngày đăng: 06/10/2021

TỔ CÔNG TÁC CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, TRAO QUYỀN ĐI LIỀN GIÁM SÁT

Thưa quý vị, kể từ khi Tổ công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện Nghị quyết số 30 của Quốc hội liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19 được thành lập cho đến nay, chỉ mới hơn 1 tháng đi vào hoạt động, nhưng có thể thấy, Tổ công tác đã phát huy được vai trò quan trọng trong việc làm tốt vai trò tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ thúc đẩy giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách đặt ra liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?