TẬP TRUNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC HỒI PHỤC KINH TẾ, XÃ HỘI HẬU DỊCH COVID-19

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,933

Ngày đăng: 09/10/2021

TẬP TRUNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC HỒI PHỤC KINH TẾ, XÃ HỘI HẬU DỊCH COVID-19

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Cùng tham dự cuộc tiếp xúc có các đại biểu Quốc hội: Ông Trần Lưu Quang, Bí thư thành ủy Hải Phòng, Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công thương và các đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Cuộc tiếp xúc cử tri cũng được truyền hình trực tuyến đến 21 điểm cầu các xã, thị trấn của huyện Tiên Lãng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?