TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ CẦN THỨ TỰ ƯU TIÊN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,198

Ngày đăng: 12/10/2021

TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ CẦN THỨ TỰ ƯU TIÊN

Cơ cấu lại các ngành kinh tế đi vào thực chất hơn, tiếp tục chuyển dịch tích cực và đúng hướng,có thứ tự ưu tiên cụ thể, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đó là góp ý được nhiều thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào đề án kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 của Chính phủ trong phiên họp thứ 4 uỷ ban thường vụ Quốc hội vào chiều nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?