PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 2 CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,300

Ngày đăng: 07/10/2021

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 2 CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ 2 để thẩm tra, thảo luận về một số nội dung thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Phiên họp. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Thường trực, thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; đại diện các cơ quan trình Báo cáo là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và các Bộ có liên quan.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?