HOÀN THIỆN SỚM CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI KHAI CHƯƠNG TRÌNH MTQG ĐỒNG BÀO DTTS

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,061

Ngày đăng: 09/10/2021

HOÀN THIỆN SỚM CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI KHAI CHƯƠNG TRÌNH MTQG ĐỒNG BÀO DTTS

Sáng nay, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 2 để đánh giá Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021; tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả 1 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?