ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TUYÊN QUANG TIẾP XÚC CHUYÊN ĐỀ TRƯỚC KỲ HỌP

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,442

Ngày đăng: 12/10/2021

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TUYÊN QUANG TIẾP XÚC CHUYÊN ĐỀ TRƯỚC KỲ HỌP

Sáng nay, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Cảnh sát cơ động và tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề trước và sau mỗi kỳ họp của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quyên Quang không chỉ giúp nắm bắt đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các tổ chức, đơn vị, vấn đề liên quan đến các Luật, dự án Luật, những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn đời sống mà còn nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đoàn Đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?