CHỦ TỊCH QUỐC HỘI GẶP GỠ ĐOÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ VINH DANH CÁC THƯƠNG HIỆU MẠNH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,703

Ngày đăng: 12/10/2021

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI GẶP GỠ ĐOÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ VINH DANH CÁC THƯƠNG HIỆU MẠNH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?