CẦN CỤ THỂ HOÁ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021-2025

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,198

Ngày đăng: 12/10/2021

CẦN CỤ THỂ HOÁ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021-2025

Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban kinh tế về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 do Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày khẳng định: Về cơ bản, Ủy ban Kinh tế nhất trí với 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu để ra tại Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 2021 - 2025 trên cơ sở tiếp tục các nhiệm vụ cơ cấu lại từ giai đoạn trước, đồng thời tách một số nội dung thành nhiệm vụ riêng để cho thấy rõ nét trọng tâm, trọng điểm và điểm mới trong Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?