5 QUAN ĐIỂM TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021-2025

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,736

Ngày đăng: 12/10/2021

5 QUAN ĐIỂM TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021-2025

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 4 của UBTVQH, chiều nay, UBTVQH cho ý kiến về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?