XÂY DỰNG CẢNH SÁT BIỂN CHÍNH QUY, TINH NHUỆ, HIỆN ĐẠI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,814

Ngày đăng: 18/09/2020

XÂY DỰNG CẢNH SÁT BIỂN CHÍNH QUY, TINH NHUỆ, HIỆN ĐẠI

Có hiệu lực thi hành từ 1/7/2019, đến nay Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã được Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. Sáng 18/09, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại 75 điểm cầu nhằm phổ biến các quy định mới của pháp luật tới các đơn vị, địa phương

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?