TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 14,099

Ngày đăng: 26/08/2020

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

Với chủ đề “Phát huy dân chủ, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành để lãnh đạo, chỉ đạo 6 Đảng bộ cơ sở và 26 chi bộ trực thuộc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đề ra. Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn liền với chuyên môn của cán bộ, Đảng viên tại các đơn vị, qua đây sẽ góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, triển khai phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan trực thuộc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?