PHÁT HUY VAI TRÒ ĐẢNG VIÊN TRONG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG CỦA QUỐC HỘI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,862

Ngày đăng: 25/08/2020

PHÁT HUY VAI TRÒ ĐẢNG VIÊN TRONG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG CỦA QUỐC HỘI

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt được 100% các chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người Đảng viên, trong đó nhiều Đảng viên là Đại biểu Quốc hội chuyên trách, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội đã nâng cao chất lượng, hiệu quả trên cả 3 phương diện: lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?