XÁC ĐỊNH VAI TRÒ CHỦ TRÌ, NÒNG CỐT, CHUYÊN TRÁCH CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TẠI BIÊN GIỚI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,994

Ngày đăng: 21/10/2020

XÁC ĐỊNH VAI TRÒ CHỦ TRÌ, NÒNG CỐT, CHUYÊN TRÁCH CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TẠI BIÊN GIỚI

Biên giới quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Hiện nay khu vực biên giới, cửa khẩu có nhiều lực lượng tham gia làm nhiệm vụ, do đó cần thiết phải xác định và luật hóa lực lượng làm nhiệm vụ chủ trì, nòng cốt chuyên trách về an ninh, trật tự tại đây. Các Nghị quyết của Trung ương cũng như thực tiễn thời gian qua cho thấy, lực lượng Bộ đội Biên phòng hoàn toàn phù hợp và đã chứng minh được vai trò chủ trì, thực hiện chức năng nhiệm vụ này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?