QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT CHĂN NUÔI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 14,432

Ngày đăng: 20/11/2018

QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT CHĂN NUÔI

Chiều cùng ngày 19/11 , Luật Chăn nuôi gồm 08 chương và 83 điều đã được Quốc hội biểu quyết thông qua, với 454/464 đại biểu tán thành đạt tỷ lệ 93,61%.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?