HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG SỐ 160 - TỘI TRỐN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Chuyên mục: HIỂU ĐÚNG - LÀM ĐÚNG | Lượt xem : 312,246

Ngày đăng: 03/08/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG SỐ 160 - TỘI TRỐN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Chương trình có đề cập đến trách nhiệm của những người liên quan đến việc trốn nghĩa vụ quân sự

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?