HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG SỐ 139: XÂM PHẠM CHỖ Ở CỦA NGƯỜI KHÁC

Chuyên mục: HIỂU ĐÚNG - LÀM ĐÚNG | Lượt xem : 241,604

Ngày đăng: 18/05/2018

HIỂU ĐÚNG LÀM ĐÚNG SỐ 139: XÂM PHẠM CHỖ Ở CỦA NGƯỜI KHÁC

Chương trình đề cập đến hành vị chiếm nhà của người khác, không cho chủ nhà về ở, vụ việc điển hình ở đây là chiếm nhà để siết nợ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?