ĐẨY NHANH TRIỂN KHAI GÓI HỖ TRỢ COVID ĐẾN CÁC ĐỐI TƯỢNG YẾU THẾ

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 21,806

Ngày đăng: 06/09/2021

ĐẨY NHANH TRIỂN KHAI GÓI HỖ TRỢ COVID ĐẾN CÁC ĐỐI TƯỢNG YẾU THẾ

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và quán triệt quan điểm thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ, sự ra đời của Nghị quyết 68 góp phần tạo thêm niềm tin, động lực và khả năng chống chịu của người lao động với đại dịch. Có thể thấy việc mở rộng phạm vi, đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 lần này không chỉ thể hiện sự bám sát thực tiễn để đưa ra gói hỗ trợ đồng bộ của Chính phủ, mà còn thể hiện tính nhân văn của chính sách, với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong đại dịch

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?