THỰC HIỆN MỤC TIÊU KÉP ĐẢM BẢO LINH HOẠT, HIỆU QUẢ

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 18,743

Ngày đăng: 23/07/2021

THỰC HIỆN MỤC TIÊU KÉP ĐẢM BẢO LINH HOẠT, HIỆU QUẢ

Từ đầu năm đến nay, nước ta tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Nhưng vượt lên trên khó khăn, với sự quyết tâm cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân nên bức tranh kinh tế xã hội Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021 vẫn ở gam màu sáng với mức tăng trưởng GDP đạt mức tích cực 5,64%.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?