THỜI ĐẠI CỦA NHỮNG HIỆP ĐỊNH THẾ HỆ MỚI

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 15,159

Ngày đăng: 02/05/2018

THỜI ĐẠI CỦA NHỮNG HIỆP ĐỊNH THẾ HỆ MỚI

CPTPP, với cam kết mở cửa thị trường sẽ là thông điệp mạnh mẽ chống lại xu hướng bảo hộ hiện nay. Vậy thực chất CPTPP là gì ? Chương tình Góc nhìn đại biểu hôm nay sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?