CHÍNH SÁCH NÀO ĐỂ THU HÚT VỐN FDI VÀO NÔNG NGHIỆP?

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 15,240

Ngày đăng: 07/05/2018

CHÍNH SÁCH NÀO ĐỂ THU HÚT VỐN FDI VÀO NÔNG NGHIỆP?

FDI được cho là có vai trò rất quan trọng trong việc bổ sung nguồn vốn cũng như thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn . Tuy nhiên, ngành nông nghiệp khó thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?