SÁCH GIÁO KHOA PHỔ THÔNG - ĐỊNH KIẾN GIỚI

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 18,302

Ngày đăng: 27/04/2018

SÁCH GIÁO KHOA PHỔ THÔNG - ĐỊNH KIẾN GIỚI

Việt Nam đã có những nỗ lực mạnh mẽ trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Tuy nhiên, vẫn có những dấu hiệu của khuôn mẫu giới tồn tại ngay trong ngành giáo dục, cụ thể là trong các sách giáo khoa bậc phổ thông.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?