TRẺ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG TÚI NGHÈO ĐA CHIỀU

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 53,606

Ngày đăng: 25/12/2018

TRẺ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG TÚI NGHÈO ĐA CHIỀU

Việt Nam đã đạt được những bước tiến bộ gần như chưa từng có tiền lệ trong tăng trưởng và giảm nghèo. Mặc dù vậy, cái nghèo vẫn tái diễn ở những nút thắt, mà chủ yếu tại các xã và thôn bản có đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nơi tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Chiếm dưới 15% tổng dân số nhưng đồng bào dân tộc thiểu số chiểm khoảng hơn 53% tổng dân số nghèo trên cả nước, trẻ em chắc chắn là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong những “túi nghèo” đa chiều này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?