ĐÒN ROI KHÔNG PHẢI LÀ YÊU THƯƠNG

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 30,752

Ngày đăng: 21/12/2018

ĐÒN ROI KHÔNG PHẢI LÀ YÊU THƯƠNG

hiện nay bạo lực thân thể trẻ em vẫn đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Trong thời gian gần đây, nhiều vụ bạo hành trẻ em xảy ra trong gia đình và trường học đã được phát hiện, khiến dư luận bất bình và lo ngại. Hậu quả của việc trẻ bị bạo hành về thể chất không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn tổn thương tinh thần, trí tuệ, sự phát triển toàn diện và tương lai của trẻ em, của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?