CUỘC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM SAU 3 TUẦN NHÌN LẠI

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 25,177

Ngày đăng: 14/11/2018

CUỘC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM SAU 3 TUẦN NHÌN LẠI

Cuộc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ lần 3 đã qua được 3 tuần, một thời gian đủ để trông lại sự kiện này với cách nhìn được coi là thấu đáo nhất có thể. Nhìn một cách tổng thể, các bộ ngành thuộc lĩnh vực kinh tế nói chung được đánh giá cao hơn những bộ, ngành thuộc khối văn xã. Điều này phản ánh đúng một thực tế, đó là sự tăng trưởng khá ngoạn mục của nền kinh tế trong thời gian vừa qua.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?