BẮC GIANG: NHÀ MÁY GẠCH VÀ CÂU CHUYỆN BIẾN TƯỚNG NGUỒN NGUYÊN LIỆU

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 34,414

Ngày đăng: 27/11/2018

BẮC GIANG: NHÀ MÁY GẠCH VÀ CÂU CHUYỆN BIẾN TƯỚNG NGUỒN NGUYÊN LIỆU

Trong những năm qua, vật liệu xây dựng trở thành “ cơn sốt” tại các địa phương, nhiều mỏ khoáng sản đã bị khai thác tràn lan. Một thực trạng đáng báo động là người dân âm thầm bán đất canh tác sản xuất cho các công ty, nhà máy gạch để lấy tiền bằng nhiều hình thức mà không lường trước những hậu quả lâu dài.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?