BỘ TÀI CHÍNH: THU GẦN 2.100 TỶ ĐỒNG TỪ THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,932

Ngày đăng: 09/02/2021

BỘ TÀI CHÍNH: THU GẦN 2.100 TỶ ĐỒNG TỪ THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?