DÂN GIÁM SÁT, DÂN THỤ HƯỞNG - TỪ ĐIỂM NHẤN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Chuyên mục: ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII | Lượt xem : 29,647

Ngày đăng: 10/08/2021

DÂN GIÁM SÁT, DÂN THỤ HƯỞNG - TỪ ĐIỂM NHẤN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Dân giám sát và dân thụ hưởng là điểm mới và điểm nhấn quan trọng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đây là tiền đề, là cơ sở quan trọng để xây dựng và ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn nhằm khắc phục những vấn đề không còn phù hợp với thực hiện nay của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, góp phần thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII, đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?