CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG KHU VỰC DOANH NGHIỆP

Chuyên mục: ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII | Lượt xem : 49,934

Ngày đăng: 21/03/2021

CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG KHU VỰC DOANH NGHIỆP

Từ thực tiễn của công tác xây dựng Đảng ở các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước những năm qua cho thấy: Nếu ở đâu và lúc nào coi nhẹ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; buông lỏng sự lãnh đạo của tổ chức Đảng; vi phạm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ,... thì ở nơi đó nhiệm vụ chính trị không hoàn thành, nội bộ mất đoàn kết và xảy ra nhiều tiêu cực, gây bức xúc trong dư luận xã hội; nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp phải xử lý bằng pháp luật. Đây là nội dung được các nhà khoa học;đại diện một số Bộ, Ban, ngành, doanh nghiệp; các Liên hiệp tham luận tại hội thảo “Xây dựng tổ chức Đảng và phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn"

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?