LÁ PHIẾU CỦA NIỀM TIN, KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Chuyên mục: ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII | Lượt xem : 55,097

Ngày đăng: 06/02/2021

LÁ PHIẾU CỦA NIỀM TIN, KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Xác định công tác cán bộ phải thực sự là "then chốt của then chốt", Đảng ta đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Công tác nhân sự đã được chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, chặt chẽ. Công tác lựa chọn nhân sự phát huy tính dân chủ, công khai, trí tuệ. Bởi mỗi lá phiếu không chỉ là trách nhiệm bầu ra Ban chấp hành khóa mới, đó còn là lá phiếu của niềm tin vào sự phát triển của đất nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?