6 “DÁM” ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CÁN BỘ, XÂY DỰNG ĐẢNG

Chuyên mục: ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII | Lượt xem : 59,570

Ngày đăng: 06/02/2021

6 “DÁM” ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CÁN BỘ, XÂY DỰNG ĐẢNG

Để có thể thực hiện phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, Đảng ta xác định, cần có chính sách khuyến khích và cơ chế phù hợp bảo vệ những cán bộ, đảng viên có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. 6 “dám” trong Báo cáo chính trị tại Đại hội 13 được các Đại biểu đánh giá là thành những tiêu chuẩn mới để xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong thời gian tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?