NGƯỜI HÀ NỘI QUÁ TỰ TIN TRƯỚC DỊCH BỆNH?

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,245

Ngày đăng: 23/09/2021

NGƯỜI HÀ NỘI QUÁ TỰ TIN TRƯỚC DỊCH BỆNH?

Nới lỏng không đồng nghĩa với buông lỏng hoàn toàn, đặc biệt khi các ca F0 trong cộng đồng vẫn xuất hiện...

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?