QUẢNG TRỊ TIẾP NHẬN 14,4 TỶ ĐỒNG TỪ ADB XÂY DỰNG NHÀ TRÁNH BÃO

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,502

Ngày đăng: 07/03/2021

QUẢNG TRỊ TIẾP NHẬN 14,4 TỶ ĐỒNG TỪ ADB XÂY DỰNG NHÀ TRÁNH BÃO

QUẢNG TRỊ TIẾP NHẬN 14,4 TỶ ĐỒNG TỪ ADB XÂY DỰNG NHÀ TRÁNH BÃO

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?