HÀNG LOẠT NGƯỜI GIỮ RỪNG BỎ NGHỀ

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 17,961

Ngày đăng: 06/12/2021

HÀNG LOẠT NGƯỜI GIỮ RỪNG BỎ NGHỀ

Tại Tây Nguyên, dưới áp lực công việc ngày càng tăng cao nhưng chế độ đãi ngộ lại thấp, nhiều “người giữ rừng” tại khu vực này đã nghỉ việc sau hàng chục năm theo nghề. Việc thiếu hụt nhân lực khiến công tác quản lý bảo vệ rừng ngày càng khó khăn. Ghi nhận của Phóng viên THQHVN.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?