QUẢNG TRỊ: PHÁT HIỆN VỤ PHÁ RỪNG TẠI KHU BẢO TỒN BẮC HƯỚNG HÓA

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 11,300

Ngày đăng: 23/11/2021

QUẢNG TRỊ: PHÁT HIỆN VỤ PHÁ RỪNG TẠI KHU BẢO TỒN BẮC HƯỚNG HÓA

Gỗ được chất thành đống dọc theo hai bên suối, nhiều cây cổ thụ có đường kính lên đến cả mét đã bị lâm tặc chặt hạ. Đây là vụ rừng mới bị phát hiện tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?