PHÍA SAU CÁNH CỬA NHÀ

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,338

Ngày đăng: 25/11/2021

PHÍA SAU CÁNH CỬA NHÀ

25/11 là ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ. Tại Việt Nam, cuộc chiến chống lại bạo lực với phụ nữ, đặc biệt là bạo lực trong gia đình vẫn là cuộc chiến dài hơi và cần nhiều nỗ lực. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động lên nhiều mặt đời sống, những nỗ lực này càng gặp nhiều thách thức.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?