PHÁT ĐỘNG CUỘC VẬN ĐỘNG “VIẾT VÀ TÌM HIỂU TÀI CHÍNH 4.0”

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 12,578

Ngày đăng: 26/11/2021

PHÁT ĐỘNG CUỘC VẬN ĐỘNG “VIẾT VÀ TÌM HIỂU TÀI CHÍNH 4.0”

Nhằm tạo cầu nối và sự gắn kết, giữa các doanh nghiệp tín dụng tiêu dùng với khách hàng Tạp chí Đời sống và Pháp luật, cơ quan Trung ương của Hội Luật gia Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc vận động “Viết và tìm hiểu tài chính 4.0”

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?